VAŽNO JE IGRATI SE SA DJECOM

Svaki roditelj želi svoje dijete pripremiti za određene životne situacije već od malih nogu. Kako bi u tome uspjeli savjetujemo vam da što više vremena provodite sa svojom djecom u igri. Dijete upravo kroz igru stječe niz važnih životnih vještina i kvaliteta poput samokontrole, izdržljivosti, radoznalosti, želje za uspjehom, kao i istraživačke strasti, emocionalno sazrijeva, te upoznaje nove prijatelje.  Jako je važno znati kako se treba sa djecom igrati. Igra je u biti najbolje jamstvo skladnog razvoja djeteta. Što više igara roditelj poznaje, to će kvalitetnije poticati djetetov rast i razvoj, a samim time dijete će se u određenim situacijama odlično snaći i bez roditelja. Kroz igru djeca uče i otkrivaju svijet, savladavaju prepreke, rješavaju izazove i samim time jačaju svoj karakter i osobnost. Postoje mnoge razvojne igre koje danas sa vašom djecom možete igrati u šetnji, kod kuće, dok putujete vozilom, na putu dom – vrtić, vrtić-dom, na zabavi. Svaka igra je na sebi svojstven način zabavna i edukativna, te razvija djetetovu osobnost, psihičke funkcije i fizičke vještine. 

Ovo su neke od razvojnih igara koje možete isprobati :

JEDAN, DVA TRI – NA MJESTU UKOČI SE TI!

Svima dobro poznata igra gdje odrasla osoba djetetu govori: „Jedan, dva, tri!“ dok se dijete slobodno kreće, a čim odrasla osoba kaže „Na mjestu ukoči se ti!“ dijete se mora ukočiti u pozi u kojoj se u tom trenu nalazi. Umjesto riječi može se koristiti i glazba. Dok glazba svira dijete se kreće, a čim se zaustavi dijete se ukoči. Glazba će poticati dijete da se kreće na različite načine prateći ritam glazbe.

PRONAĐI SAKRIVENO

 Igra u kojoj roditelj djetetu sakriva na neuobičajeno mjesto određeni predmet. Dijete prilikom same potrage uživa u pronalaženju lukavo sakrivenih predmeta. Kako bi zbunili dijete u potrazi možete određene predmete u prostoriji razmjestiti. Prepustite djetetu da vama zadaje otkrivanje promjena u prostoriji i vidjet ćete da igra odlično razvija djetetovu koncentraciju i pažnju.

ZABRANJENE RIJEČI

Idealna igra dok čekate u gužvi na povratku iz vrtića ili škole. Dogovorite se sa djetetom koje riječi će biti zabranjene i te riječi dijete ne smije koristiti dok mu vi postavljate pitanja. Na primjer ne smije se odgovoriti sa DA ili NE.

Kako se zoveš ? Marko.

Voliš li jesti čokoladu?

Volim jesti smoki.

Da li imaš 5 godina?

Imam 5 godina.